Turn around plan Rosja

Pola projektu

Opis projektu
Opracowanie planu Turn-around Firmy w Rosji
Firma
Obroty powyżej 800 m złotych. Branża odżywek dla niemowląt
Lokalizacja, język
Rosja. Język: angielski, rosyjski
Forma projektu
Interim leader Zespołu do spraw Biznes Planu
Czas projektu
4 miesiące

Efekty

Zakres i cel Planu Turn around

Turn around Firmy może być nakierowany na poprawę w dwóch kierunkach ekonomicznych: Doskonalenie operacyjne biznesu na istniejącym rynku, oraz Doskonalenie przywództwa rynkowego Firmy.

Doskonalenie operacyjne. Doskonalenie przywództwa rynkowego

Te dwa kierunki tworzą szereg mozliwych pól dla planowania i wdrożenia działań turn around:
  1. Doskonalenie operacyjne i odbieranie konkurencji udziałów rynkowych w granicach wyznaczonych przez rynek: istniejący konkurenci, nabywcy, produkty.
  2. Doskonalenie organizacyjne i nowe produkty.
  3. Doskonalenie organizacyjne i odbieranie konkurencji udziałów rynkowych.
  4. Innowacja wartości i rozszerzanie granic rynku.
Plan turn around obejmował wszystkie powyższe kierunki.

Zakres Projektu Turn-around. Strategia operacyjna

Głównym problemem był cashflow.
Dlatego określone zostały terminy dla działań w celu stopniowego przywracania płynności finansowej.

Strategia operacyjna* znalazła się więc w centrum uwagi Projektu turn around.
Jednakże Strategia organizacyjna** także została objęta planem, zwłaszcza w obszarze Sprzedaży.

*/ **
Zagadnienia zwiazane z połaczeniem Strategii operacyjnej oraz Strategii organizacyjnej znalazły się w centrum innego projektu - "Transforrmacja organizacyjna na dużą skalę Rosja"

Kluczowe projekty - Wpływ na cashflows

Działania dla turn around podzielono na projekty zaplanowane w trzech perspektywach czasowych:
  1. Projekty krótkoterminowe o najwiekszym wpływie na poprawę cashflows. Do wdrożenia natychmiastowego i wspartego inwestycjami kapitałowymi o stosunkowo niewielkim wymiarze.
  2. Projekty średnioterminowe o średnim wpływie na cashflows. Do wdrożenia w drugiej kolejności. Inwestycje z kapitału uwolnionego kr otkoterminowymi projektami, lub inwestycja w organizację.
  3. Projekty długoterminowe o średnim wpływie na poprawę cashflows. Głównie nowe produkty i rekonstrukcja granic rynku- Projekty nakierowane na wzmacnianie pozycji konkurencyjnej.
Wybrane cztery kluczowe i priorytetowe projekty zostały przełożone na diałania operacyjne i skwantyfikowane przy pomocy specjalnie swtorzonego modelu finansowego.

Kontekst Strategii organizacyjnej

Wynaczono związek pomiędzy planem projektów, a planem doskonalenia organizacji.
  1. Projekty krótkoterminowe, o najwiekszym wpływie na poprawę cashflows, bazują na komptetencjach dostępnych w Firmie.
  2. Projekty średnioterminowe, o średnim wpływie na cashflows, bazują na usprawnieniach organizacyjnych dla poprawy kompetencji dostępnych w Firmie.
  3. Projekty długoterminowe, o średnim wpływie na cashflows, bazują na kompetencjach, które muszą być zbudowane lub kupione.

** Kontekst Strategii organizacyjnej i Strategii operacyjnej, oraz połaczenia działań, związanych z wdrożeniem obydwu strategii, znalazły się w centrtum innego projektu: "Transformacja organizacyjna na dużą skalę Rosja".