Certyfikaty

SBS Swiss Business School

Profesjonalny trener. Szkolenie doskonalące warsztat trenerski. Warszawa

Członkostwo w Stowarzyszeniu Interim Mangerów. Warszawa

White & Case. Szkolenie Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółek Kapitałowych. Warszawa

Regis University. Denver. USA. Dyplom z wyróżnieniem i tytuł Magistra MBA

Uniwerystet Lancashire, Szkoła Biznesu, Wielka Brytania. Ukończenie Kursu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi