Wzrost firmy

Realizuję projekty w trzech kierunkach Wzrostu

Re- pozycjonowanie firmy.

Innowacja wartości dla Nabywcy. Rozwój i sprzedaż produktów innowacyjnych. Poszerzanie bieżacego biznesu firmy poza granice rynku na którym aktualnie działa firma.

Wzrost organiczny.

Strategia w ramach istniejącego pozycjonowania firmy. Wzrost w obszarze bieżącego biznesu firmy.

Zakup i połączenia firm.

Skokowy wzrost sprzedaży poprzez przejęcie kontroli nad rynkiem nowym dla firmy.

Re- pozycjonowanie. Opracowanie Strategii Błękitnego Oceanu:

Cztery dwudniowe Warsztaty Strategiczne oraz Cztery Kilkudniowe Sesje planistyczne.
Program trwa około 4- 6 miesięcy.

Efekt: Re- pozycjonowanie Firmy na tle Branży. Pozycjonowanie Nowych Produktów/ Usług. Kilkanaście konceptów Nowych Produktów/ Usług.'Wsad" do Procesu Rozwoju Produktów w Marketingu.

Efekt Zmiany mentalnościowej:
 • Zespół ds Strategii złożony z ponad dwudziestu menedżerów firmy. Zespół pracuje według zasad następujących zasad:
 • Osobiste zaangażowanie w tworzenie strategii firmy.
 • Praca zespołowa.
 • Uczestnictwo w planowaniu wdrożenia strategii.
 • Dzieki temu powstają podstawy do zmiany mentalności w kierunku współpracy ponad granicami działów Firmy. Wpółpraca stymulowana jest między innymi spójnością ze strategią firmy.

Wdrożone projekty:
Strategia ROCE - Opracowanie
Strategia Błekitnego Oceanu


Re-pozycjonowanie. Opracowanie oraz Wdrożenie Strategii Błękitnego Oceanu.

Przyjęcie roli zarządzania firmą.
Program trwa około 3 lat.

Fazy:
 • Diagnoza. Obecność fundamentów Wzrostu firmy. Inwentaryzacja oraz kalendarz i zasoby.
 • Opracowanie Strategii trzyletniej. Badania rynku. Opracowanie Błękitnego Oceanu. Proces Rozwoju Produktu. Program wdrożenia na rynek.
Wdrożenie Strategii.
Zmiana mentalności 3Z. Zespół. Zmierz. Zmierzaj.

Efekt: Wdrożenie na rynek.

Warunek: koncepty pomyślnie przejdą Fazę Strategii oraz Fazę Badania Konsumenckie

Wdrożone podobne projekty:
Strategia ROCE -Opracowanie
Strategia Błekitnego Oceanu x 3
Tu możesz zobaczyć jak System 3Z wpływa na poprawę Efektywności operacyjnej poprzez System Zarządzania Efektywnością OEE Pobierz

Opracowanie Strategii w ramach istniejącego pozycjonowania firmy.

Przyjęcie roli Zarządzania Zespołem d.s. Strategii.
Program trwa około pół roku w zależności od dostępnej informacji rynkowej, obrotów firmy, branży.

Fazy:
 • Diagnoza. Obecność fundamentów wzrostu. Inwentaryzacja oraz kalendarz i zasoby.
 • Stworzenie Zespołu d.s. Strategii
 • Badania rynkowe. Zebranie istniejących danych.
 • Proces strategiczny.
Efekt: Trzyletnia strategia wzrostu organicznego.

Wdrożone Projekty:
Strategia Wzrostu firmy Rosja
Strategia Wzrostu firmy kraj
Turn around plan w Rosji

Opracowanie i wdrożenie Strategii w ramach istniejącego pozycjonowania firmy.

Przyjęcie roli Zarządzania firmą.
Program trwa około trzech lat.

Fazy:
 • Diagnoza. Obecność fundamentów Wzrostu firmy. Inwentaryzacja oraz kalendarz i Zasoby.
 • Opracowanie Strategii.
Wdrożenie Strategii.
Zmiana mentalności 3Z..

Efekt: Trzyletnia strategia wzrostu organicznego.

Wdrożone projekty:
Strategia ROCE - Opracowanie
Strategia Wzrostu firmy kraj
Strategia Wzrostu firmy Rosja

Zakupy i Przejęcia firm. Opracowanie i wdrożenie Programu Due Dilligence operacyjnego.

Program trwa około 6 miesięcy.

Fazy:
 • Stworzenie Zespołu Due Dilligenceo. Sprzedaż, Marketing, Produkcja, Zakupy, HR, Finanse. Opracowanie Procesu Due Dilligence Operacyjnego.
 • Przywództwo Zespołu Due Dilligence Operacyjnego. Wdrożenie Procesu
 • Biznes Plan Integracji firm. Rekomendacje dot. synergii & ryzyk. Zaprojektowanie docelowej organizacji, plan zarządzania ryzykami. Analiza i rekomendacje pozyskania Zasobów ludzkich dla procesu Integracji. Kalendarz i plan wdrożenia procesu Integracji. Kalendarz i Plan Komunikacji.
Efekt: Standardowy autorski proces nakierowany na skuteczną Integrację firm.

Wdrożone projekty:
Program Due Dilligence
M&A. Program Integracji po przejęciu firmy

Zakupy i Przejęcia firm. Wdrożenie Biznes planu Integracji firm.

Przyjęcie w Zarządzie firmy roli dyrektora d.s. Integracji.
Przyjęcie roli zarządzania firmą.
Program trwa około 12- 18 miesięcy.

Fazy:
 • Due Dilligence Operacyjne. Integracja wniosków z Wnioskami Due dilligence Prawnego i Due Dillligence Finansowego.
 • Opracowanie Biznes Plan Intergracji.
 • Wdrożenie Planu Integracji.
 • Wdrożenie Zmiany mentalności 3Z.
Efekt: Działająca operacyjnie Integracja firm.

Wdrożone projekty:
Strategia Wzrostu firmy kraj