Restrukturyzacja

Restrukturyzacja aktywów trwałych to poprawa wartości na zasadzie: "więcej przy mniejszych zasobach"

Diagnozuję wymagania Sprzedaży.
Wskazuję Model produkcyjny dla realizacji Wymagań.
Opracowuję Plan Restrukturyzacji - dojścia do Modelu.
Wdrażam Projekt restrukturyzacji Aktywów trwałych

Opracowanie i wdrożenie Restrukturyzacji aktywów trwałych przeprowadzam w następujących fazach


Wstępny Audyt- Przygotowanie do Diagnozy.

Wstępny Audyt w Twojej Firmie da podstawę do propozycji fazy Diagnoza.
Audyt - kilka dni roboczych.

Diagnoza -Przygotowanie do Projektu Restrukturyzacji

Diagnoza:
Jakie są wymagania Działu Sprzedaży krótkoterminowe, średnioterminowe, wieloletnie?
Jaki Model produkcyjny pozwala realizować te wymagania?
Czy wielkość i architektura Aktywów trwałych pozwala na efektywne działanie Modelu?
Jakie są luki Aktywa - Model?
Plan i Kalendarz Opracowania projektu Restrukturyzacji.

Projekt restrukturyzacji

W projekcie Restrukturyzacji mogą znalezc się następujące elementy:
Projekty efektywności wykorzystania Aktywów trwałych. Patrz Oferta- EBITA
Likwidacja zbędnych aktywów.
Relokacja technologii.
Inwestycje wstępne.
Transfer wiedzy, kompetencji, pracowników.
Zmiany w zatrudnieniu.
Poszukiwanie celu do M&A dla synergii Aktywów.
Kalendarz i zasoby.

Kliknij aby przejść do Wdrożonych Projektów

Projekt Restrtukturyzacja operacji Rosja
Projekt Restrukturyzacja operacji kraj
Projekt Strategia wzrostu firmy kraj
Projekt Turn around plan w firmie w Rosji