Efektywność operacyjna

Efektywność operacyjna to poprawa wartości na zasadzie:
"więcej przy tych samych zasobach"

Projekty poprawy efektywności operacyjnej obejmują:

Lean manufacturing

- które stanowi o efektywności zarządzania produkcją.

Good Manufacturing Practices

- które stanowią o efektywności zarzadzania jakością.

Budżetowanie

- które stanowi o efektywności zarządzania działaniami całej organizacji.

Opracowanie i wdrożenie Poprawy efektywności OEE.

Metodyka 3Z. Sprawdz jak poprawa efektywności współgra ze Zmianą mentalności.
Program trwa kilka miesięcy w postaci dwóch dwudniowych sesji w każdym miesiącu.

W pierwszej sesji zostaje sformowany wielofunkcyjny Zespół OEE i lider w firmie. Zespół zostaje przeszkolony z Procesu i Metodyki. Prowadzę Zespół przez poprawę efektywności i Zmianę mentalnościową

Efekt. Zespół nabiera umiejetności stosowania metodyki oraz Pracy Zespołowej w środowisku ponad granicami komórek funkcjonalnych. Zespół uzyskuje pierwsze postępy w poprawie efektywności.


Wdrożone projekty:
Restrukturyzacja Operacji Rosja
Strategia Wzrostu Kraj

Tu możesz zobaczyć jak System 3Z wpływa na poprawę Efektywności operacyjnej poprzez System Zarządzania Efektywnością OEE pdf.png

Opracowanie i wdrożenie Budżetu rocznego Firmy w ramach przyjętej Strategii

Kilka sesji na miesiąc przez dwa lub trzy miesiące z Menedżerami/ Zespołem zarządzającym firmy. Każda Sesja obejmuje wszystkie lub wybrane elementy budżetu 1-5 poniżej.

Budżet roczny: Pięć elementów.
  1. Modelowanie finansowe Celów rocznych firmy z analizą wrażliwości.
  2. Plan działań na wszystkich poziomach firmy.
  3. Koordynacja planu kazdego Działu z Celami rocznymi Firmy.
  4. Synchronizacja pomiędzy planami poszczególnych Działów.
  5. Układ celów rocznych dla Menedżerow Działów. MBO Zarządzanie przez Cele.
Uwaga: MBO Zarzadzanie Zarządzanie przez Cele wchodzi w zakres Budżetowania jeśli System MBO jest stosowany w firmie. W przeciwnym wypadku, lub jeśli istniejący System MBO wymaga adaptacji- Przejdz do zakładki Zarządzanie Zmianą w Ofercie aby sprawdzić Ofertę Systemu Zarządzania przez Cele MBO.

Wdrożone projekty:
Program budżetowania rocznego

Opracowanie i wdrożenie poprawy Jakości - System zarządzania jakością GMP.

Metodyka 3Z.
Program trwa kilka miesięcy w postaci dwóch dwudniowych sesji w każdym miesiącu.
W pierwszej sesji zostaje sformowany wielofunkcyjny Zespół GMP i lider w firmie. Zespół zostaje przeszkolony z Procesu i Metodyki. Prowadzę Zespół przez poprawę Jakości i Zmianę mentalnościową

Efekt. Zespół nabiera umiejetności stosowania metodyki oraz Pracy Zespołowej w środowisku ponad granicami komórek funkcjonalnych. Zespół uzyskuje pierwsze postępy w poprawie jakości.

Wdrożone projekty:
Restrukturyzacja Operacji Rosja
Strategia Wzrostu Kraj

Tu możesz zobaczyć jak System 3Z wpływa na poprawę Jakości poprzez System Zarządzania Jakością Good Manufacturing Practices GMP pdf.png