Polish National Sales Award

Sędzia w edycji '2010 tego Konkursu która odbywała się w roku 2011.

Misja PNSA:
"Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie sił sprzedażowych będących motorem rozwoju gospodarki i jednocześnie stworzenie etosu profesjonalnego sprzedawcy."