Program Budzetowania rocznego

Pola projektu

Opis projektu
Opracowanie Budżetu i Planu wdrożenia.
Firma
Obroty powyżej 700 m zł. Branża FMCG
Lokalizacja, język
Kraj. Język polski
Forma projektu
Kosultant/ Interim manager ds Budżetu
Czas projektu

Efekty

Modelowe Budżetowanie Zespół ds Budżetu

Opracowany Model - modelowy proces budżetowania.
Powołany Zespół ds budżetowania i wdrożenia Budżetu.
Opracowany Budżet.

Koordynacja & Synchronizacja

Zaplanowane kwartalne i miesięczne działania członków Zespołu ds Budżetu w roku budżetowym.
Działania skoordynowane pomiędzy Funkcjami.
Działania zsynchronizowane z kalendarzem działań rynkowych.

Proces Rozwoju produktu

Wdrożony formalny Proces Rozwoju produktu. Sformowany Zespół ds Rozwoju produktu.

Modelowanie finansowe oraz Raportowanie zarządcze

Model finansowy opracowany i zastowany do Procesu budżetowania.
Model finansowy wbudowany w System MRP dla wdrożenia Budżetu.