Zarządzanie zmianą

Autorski Program transformacji organizacyjnej na dużą skalę. Wzrost sprawności ekonomicznej w Firmie, poprzez połączenie Strategii operacyjnej ze strategią organizacyjną.

Program trwa 6-8 do 12 miesięcy. Program łączy osiąganie celów operacyjnych z wdrażaniem niezbędnych kompetencji i praktyk organizacyjnych.
Kierownicy na wszystkich poziomach Firmy zmieniają swoje przekonanie i nastawienie do Strategii operacyjnej i wypracowują Strategię organizacyjną.
Wzrasta sprawność ekonomiczna w Firmie.
Dzięki temu zamykana jest Luka organizacyjna -bariera dla wdrożenia Strategii operacyjnej. Uruchamiany jest proces likwidowania deficytu w stosowaniu pożądanych praktyk organizacyjnych i poziomu niezbędnych kompetencji organizacyjnych.

Wdrożone projekty
Kliknij. Opis Projektu Transformacja organizacyjna na dużą skalę

Autorski System 3Z Zespół - Zmierz - Zmierzaj. Zmiana mentalnościowa

Program trwa 6-8 do 12 miesiecy. Program polega na równoległym uruchomieniu jednej pary lub kilku par Systemów zarządczych. W każdej parze biegną dwa Systemy:
System 3Z Zespół Zmierz Zmierzaj
Wybrany operacyjny System zarządczy w polu Wzrostu, Efektywności operacyjnej lub Restrukturyzacji. Na przykład Blue Ocean Strategy, OEE, GMP itp.

Objęcie funkcji Lidera Projektu operacyjnego. Wdrożenie Projektu operacyjnego poprzez 3Z.

Efekty:
Stworzenie Zespołu i zrębów Pracy Zespołowej
Opracowanie i wdrożenie Systemu Motywacyjnego MBO
Opracowanie i wdrożenie Stałego doskonalenia.
Poprawa w wybranym Systemie zarządczym

Wdrożone Projekty:
Restrukturyzacja Operacji Rosja

Tu możesz zobaczyć jak System 3Z wpływa na poprawę Jakości poprzez System Zarządzania Jakością Good Manufacturing Practices GMP
pdf.png

System Zarządzania przez cele MBO- Management by Objectives. Opracowanie i wdrożenie.

Opracowanie.
6- tygodniowy Program -jedna sesja dwudniowa w tygodniu.
Efekt. Opracowanie
Stworzenie Układu Celów związanych zecStrategią i budżetemi Firmy.
Stworzenie procesu przydzielania Celów pracownikom.

Wdrożenie
Objęcie fukcji Lidera wybranego Projektu operacyjnego. Wdrożenie Projektu poprzez MBO w ramach 3Z- patrz oferta 3Z.
Efekt. Wdrozenie
Konsekwencje celów. Motywacja która wiąże cele z działaniem.

Wdrożone Projekty:
System motywacyjny MBO

Kaskadowanie celów Strategicznych firmy na cele Działów w ramach przyjętego Budżetu

Jeden dwudniowy warsztat dla kluczowych kilkunastu/ kilkudziesięciu Menedżerów firmy. Kilka Sesji jednodniowych w Działach firmy.

Efekt: Opracowany układ celów rocznych na poziomie od Zarządu firmy do trzeciego szczebla zarządzania Managerów Działów. Wykonanie Celów przez konkretnego Managera wpływa w spójny sposób na wykonanie Budżetu przez firme.

Wdrożone Projekty:

Transformacja organizacyjna na dużą skalę

Opracowanie i wdrozenie Systemu współpracy Sprzedaży i Marketingu

Półroczny program w postaci dwóch Sesji dwudniowych w miesiącu.

Efekt. "Sales foce" = Siły sprzedaży tłumaczę z naciskiem na SIŁY.

1. Tworzę efekt połączonej siły Działów Sprzedaży i Marketingu.
2. Precyzyjnie naprowadzam Połączone Siły na przyczynę zrodłową możliwości zwiększenia Udziałów rynkowych.
3. Działy zaczynają współpracować.

Wdrożone Projekty:
Strategia wzrostu kraj

Opracowanie procedury Zarządzania w Kryzysie

Około 3 miesięcy. Sesje dwudniowe na tydzień. Na fotografii widać ile czasu firma traci w Kryzysie przy braku informacji i procedury. Realny przypadek z doświadczenia.

Efekt. Firma posiada rozpisany na zakresy obowiązków Program działania na wypadek Kryzysu jakościowego oraz innych rodzajów Kryzysu.

Wdrożone Projekty:
Strategia Wzrostu firmy Rosja
Strategia Wzrostu firmy kraj
Restrukturyzacja Operacji Rosja