M&A. Program Due Dilligence

Pola projektu

Opis projektu
Opracowanie i Wdrożenie Due Dilligence operacyjnego.
Firma
Obroty powyżej 500 m złotych. Branża FMCG
Lokalizacja, język
Europa. Język angielski, polski
Forma projektu
Interim manager Due Dilligence Operacyjnego
Czas projektu
4 miesiące

Efekty

Due Dilligence Zespół Due Dilligence

Opracowany Model - modelowy proces Due Dilligence.
Sformowany Zespół Due Dillgence pod moim przywództwem.
Przeprowadzone Due Dilligence Operacyjne.

Business Plan Integracji Zespół ds Integracji

Opracowany Business Plan Integracji firm Czterech polach: Wzrost firmy, Wzrost EBITA, Restrukturyzacja Aktywów trwałych, Zarzadanie zmianą.
Zespół due dilligence przeszkolony i gotów do roli Zespółu ds Integracji obydwu firm.


Due Dilligence w firmie jako nowy Proces

Model wbudowany w organizację jako Proces dla firmy której silnym elementem wzrostu są przejęcia. Firma przygotowana do Integracji po przejęciu.