Stowarzyszenie Interim Managerów

Członek SIM.

Cel Stowarzyszenia Interim Managerów:
"Celem Stowarzyszenia IM jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management."