M&A. Program Integracji po przejęciu firmy

Pola projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel urna vitae lectus faucibus vehicula. Aliquam fermentum mauris et nibh porta, in egestas metus elementum. In in mauris ac dui ornare vehicula id ac leo. Quisque lobortis gravida ornare. Nunc ullamcorper dapibus nulla vel placerat.

Opis projektu
Opracowanie Programu integracji dwóch firm po akwizycji
Firma
Obroty powyżej 600 m złotych. Branża Słodyczy
Lokalizacja, język
Polska. Język polski
Forma projektu
Interim Lider Zespołu do spraw Integracji
Czas projektu
4 miesiące

Efekty

Zakres Procesu M&A generalnie.

Proces M&A dzieli się na trzy wyrazne fazy: Due Dilligence, Opracowanie Programu integracji, oraz wdrożenie Integracji.
Można wyznaczyć granice trzech faz Procesu M&A.

Jednak w każdej fazie należy uwzględnić przyszłość z fazy następnej.

Zakres Projektu M&A

Projekt obejmuje fazę Opracowanie Programu integracji.
Przed rozpoczęciem Projektu przeprowadzono już Due Dilligence. Jednakże transakcja nie została jeszcze sfinalizowana.

Celem Projektu było opracowanie Planu Integracji, w oparciu o materiał Due Dilligence.

Synergie strategiczne, operacyjne i ekonomiczne

W ramach Projektu wyznaczone zostały następujące strumienie działań dla uzyskania Synergii: Sprzedaż, Marketing & R&D, Produkcja/Logistyka, Zakupy, Finanse oraz HR.

Opracowano model finansowy dla kwantyfikacji rezultatów działań.

Zaplanowano i wdrożono harmonogram opracowania Programu Integracji.

Przeprowadzono kilka iteracji programu Integracji. Uzyskano zadowalającą planowaną wartość ekonomicznyą planu Integracji.
Uzyskano spójność pomiędzy Wartością inwestycji a Wartością synergii.

Zespół do spraw Integracji oraz Przywództwo

W ramach Projektu sformowano Zespół do spraw Integracji, którego struktura była spójna z wyznaczonymi strumieniami Synergii powyżej.

Wyznaczono Liderów strumieni oraz skład zespołów strumieni

Przydzielone zostały i osiagnięte Cele dla opracowania Planu integracji

Plan zarządzania wdrożeniem

Opracowano System zarządzania przez cele dla fazy wdrożenia
Opracowano Strukturę zespołu do spraw wdrożenia Planu intergacji
Synergie zostały przełożone na kilkanaście projektów wdrożeniowych
Opracowano system zintegrowanych mierników (KPIs) dla monitorowania Wartości synergii w fazie wdrożenia

Plan komunikacji

Opracowano mapę interesariuszy Integracji oraz Plan komunikacji Liderom strumieni wdrożeniowych i Projektów przydzielono zadania we wdrożeniu Planu komunikacji

Plan Ryzyk

Opracowano Mapę Ryzyk dla każdego z kilkunastu Projektów wdrożeniowych Skwantyfikowano ryzyka w modelu finansowym: według wpływu na Wartość oraz prawdopodobieństwa wystąpienia