System motywacyjny MBO

Pola projektu

Opis projektu
Opracowanie Systemu motywacyjnego MBO
Firma
Obroty powyżej 700 m zł. Branża FMCG
Lokalizacja, język
Kraj. Język polski
Forma projektu
Konsultant
Czas projektu
1 miesiąc

Efekty

System MBO

Opracowany i wdrożony System Motywacyjny MBO- Management by Objectives- Zarzadzanie przez Cele.

Motywacja. Zmiana mentalności

System związany z Premią dla menedżerów firmy. Promuje wykonanie Celów. Uwzględnia trudność celów. Nagradza przekraczanie Celów w sposób silniejszy niż ich wykonanie.

Zespół ds Budżetu & Cele MBO

Roczne cele budżetowe przydzielone dla kilkudziesięciu menedżerów firmy.