Moja metodyka

Cztery sprawdzone zasady

Firma to układ połączonych procesów

Cztery pola to połączony w całość organizm Firmy.
Zakłócenie w jednym z nich pogarsza zdrowie Całości.
Projekt w jednym Polu nawiązuje do wszystkich Pól

Trwałość i skuteczność poprawy Wartości

To neutralizacja Przyczyny Zródłowej - nie symptomu.
To jednoczesna Zmiana Procesu oraz Mentalności

Uszeregowanie organizacji wokół wspólnych standardów: 3 x Z

To współdziałanie (Zespół) całejorganizacji do jednego celu (Zmierz) i współną drogą (Zmierzaj).

Zespół. Praca Zespołowa zapewnia współdziałanie
Zmierz. Cele Zespołu spójne ze strategią firmy
Zmierzaj. Kolejno usuwanie przyczyn zródłowych

Równowaga kapitał - zysk

To poprawa Wartości w każdym projekcie przez zbudowanie
mentalności zwrotu na kapitale