Strategia wzrostu firmy Rosja

Pola projektu

Opis projektu
Opracowanie i wdrożenie Strategii rentownego wzrostu Przedsiębiorstwa
Firma
Obroty powyżej 200 m zł. Branża FMCG & Farmacja. Sprzedaż, Marketing, Dystrybucja, Pozyskanie surowców w tym bezpośrednio pochodzenia Agro. 2 fabryki
Lokalizacja, język
Rosja. Język: rosyjski i angielski równolegle
Forma projektu
Prezes Zarządu
Czas projektu
53 miesiące

Efekty

Wzrost firmy - Sprzedaż

Restrukturyzacja portfela produktów. Około 30% wzrostu z Nowych produktów
Wdrożenie Systemu dystrybucji w oparciu o Biura Regionalne.
Wzrost Sprzedaży 25- 30% rocznie.

Efektywność operacyjna - Zysk operacyjny

Współbieżne budowanie regionalnych struktur sprzedaży i wzrost obrotów.
Wprowadzenie produktów o lepszej rentowności w nowych niszach rynkowych.
Wzrost Zysku operacyjnego od 7% do 20% obrotów netto

Zarządzanie zmianą - Zmiana kulturowa 3Z

Wdrożenie Ładu korporacyjnego Biuro centralne- Regionalne.
Funkcje centralne- Zespoły zarządzające w Biurach Regionalnych
System zarządzania geograficznego Sprzedażą portfela.
Składy konsygnacyjne w Regionach