Restrukturyzacja Operacji kraj

Pola projektu

Opis projektu
Opracowanie i wdrożenie redukcji kosztów poza- surowcowych
Firma
Obroty powyżej 500 m zł. Branża Agro B2B
Lokalizacja, język
Polska. Język polski i angielski
Forma projektu
Interim Regionalny Dyrektor Operacyjny. 7 fabryk.
Czas projektu
6 miesięcy

Efekty

Koszty oraz Restrukturyzacja Aktywów trwałych

Dwie z siedmiu fabryk zamknięte. Redukcja kosztów 20% w skali roku.
Dostawy przejęte przez pozostałe fabryki bez utraty klientów.

Efektywność

Wdrożone procesy Lean Manufacturing SMED, 5S, Panel sterowania. Redukcja kosztów o 1,5% w skali roku

Zmiana mentalności

Wdrożone procesy w fabrykach: Pracy Zespołowej i Stałego doskonalenia.